VOLHARDŮV TEST POVAH

TEST ÚČEL HODNOCENÍ

Zájem o člověka:
Snažte se přilákat štěně ze vzdálenosti jednoho až dvou metrů tím, že si sednete na bobek a případně mírně zatleskáte. Štěně musíte k sobě lákat směrem od místa, kudy bylo do místnosti původně přineseno.

Zjistit schopnost štěněte socializovat se. Tato schopnost závisí v převážné míře na zájmu štěněte o lidi a jeho důvěře k nim.
 1. Ochotně přijde se zvednutým ocáskem, skáče na člověka, případně ho kouše do rukou.
 2. Ochotně přijde se zvednutým ocáskem, hrabe tlapkou na člověka, líže mu ruce.
 3. Ochotně přijde se zvednutým ocáskem.
 4. Ochotně přijde s ocáskem dolů.
 5. Přijde neochotně, s ocáskem dolů nebo staženým mezi nohama.
 6. Nepřijde, případně se schovává.

Následování:
Testující si stoupne a odchází normálním krokem směrem od štěněte. Ubezpečte se, zda vás štěně skutečně vidí odcházet a není zaujato něčím jiným.

Stupeň zájmu o následování člověka. Čím míň má ochotu následovat, tím je nezávislejší.
 1. Ochotně následuje se zvednutým ocáskem, přijde až pod nohy a snaží se do nich kousnout.
 2. Ochotně následuje se zvednutým ocáskem, přijde až pod nohy.
 3. Ochotně následuje se zvednutým ocáskem.
 4. Ochotně následuje s ocáskem dolů.
 5. Neochotně následuje s ocáskem dolů.
 6. Nenásleduje, nebo odejde pryč.

Reakce na omezení svobody:
Přiklekněte ke štěněti a mírně ho převalte na záda. Přidržujte jej v této pozici po 30 vteřin.

Sklon štěněte k dominanci nebo submisivitě. Schopnost štěněte snášet stres vyvolaný sociální nebo fyzickou dominancí.
 1. Vehementně se brání, zmítá se, kouše.
 2. Vehementně se brání, zmítá se.
 3. Je klidné nebo se brání, občas se pokusí o kontakt očima.
 4. Brání se a pak se uklidní bez pokusu o kontakt očima.
 5. Nebrání se.
 6. Nebrání se a vyhýbá se kontaktu očima.

Sociální dominance:Postavte štěně, přiklekněte k němu z boku a jemně ho hlaďte po hřbetě, dokud se nezačne projevovat jedním z uvedených způsobů.

Míra přijetí sociální dominance. Štěně se může snažit samo dominovat vyskakováním nebo kousáním, nebo se může projevit jeho nezávislost tím, že od testujícího odejde.
 1. Vyskakuje, hrabe tlapkami, mírně vrčí.
 2. Vyskakuje, hrabe tlapkami.
 3. Mazlí se s testujícím a snaží se mu olíznout nos nebo tvář.
 4. Mazlí se, líže mu ruce.
 5. Ukazuje bříško, líže mu ruce.
 6. Odejde a nevrátí se.  

Reakce na zvednutí: Ohněte se a zvedněte štěně oběma rukama těsně nad zem tak, že mu pod bříškem proplete prsty dlaněmi nahoru. Držte ho v této pozici asi 30 vteřin.

Způsob přijetí projevů dominance bez možnosti je ovlivnit.
 1. Vehementně se brání, kouše, vrčí.
 2. Vehementně se brání.
 3. Nebrání se, je uvolněné.
 4. Brání se, pak se uklidní a líže ruce.
 5. Nebrání se, líže ruce.
 6. Nebrání se, ztuhne.

Přinášení:
Připravte si velký list papíru (např. z novin). Přiklekněte z boku ke štěněti a upoutejte jeho pozornost tím, že papír hlasitě zmačkáte do koule. Hoďte kouli na vzdálenost 1 až 2 metry před štěně.

Testuje se stupeň ochoty pracovat s člověkem. Existuje vysoká korelace mezi ochotou přinášet a úspěšností psů v obedience nebo agility. Pro pasení zatím neexistují reprezentativní data.
 1. Běží za objektem, zvedne ho a uteče s ním pryč.
 2. Běží za objektem, zůstane nad ním stát, nepřinese ho.
 3. Běží za objektem a vrátí se s ním k testujícímu.
 4. Běží za objektem a vrátí se k testujícímu bez něj.
 5. Rozeběhne se za objektem, ale ztratí o něj zájem.
 6. Neběží za objektem. 

Citlivost na hluk:
Umístěte štěně do středu místnosti. Způsobte výrazný hluk nejlépe kovovými předměty (intenzivní chřestění svazkem klíčů nebo dva údery kovovou lžící na dno pánve).

Stupeň citlivosti na hluk (test hluchoty). Schopnost štěněte vyrovnat se s neznámým nepříjemným podnětem.
 1. Poslouchá, lokalizuje zvuk, jde směrem ke zdroji hluku a štěká.
 2. Poslouchá, lokalizuje zvuk, zůstane na místě a štěká.
 3. Poslouchá, lokalizuje zvuk, jde zvědavě ke zdroji hluku.
 4. Poslouchá, lokalizuje zvuk.
 5. Přikrčí se, otočí se, nebo se schová.
 6. Ignoruje zvuk a nejeví žádný zájem.  

Reakce na zrakové podněty:
Umístěte štěně do středu místnosti. Přivažte velký ručník nebo hadr na tenký provázek a táhněte jej škubavě přes místnost asi půl metru před štěnětem.

Schopnost rozumné reakce na pohybující se neznámý objekt.    
 1. Sleduje objekt a snaží se do něj kousnout.
 2. Sleduje objekt a štěká se zdviženým ocáskem.
 3. Sleduje objekt se zájmem a snaží se ho prozkoumat.
 4. Sleduje objekt a štěká s ocáskem staženým mezi nohy.
 5. Uteče, schovává se.

Reakce na dotyk:
Vezměte přední tlapku štěněte mezi palec a ukazovák a jemně zmáčkněte. Tlak postupně zvyšujte a počítejte do deseti, přestaňte, jakmile se štěně odtáhne, nebo začne jevit známky neklidu.

Stupeň citlivosti na dotyk a klíčový indikátor k vhodnému způsobu výcviku daného štěněte.
 1. 8-10 vteřin než zareaguje
 2. 6-8 vteřin než zareaguje
 3. 5-6 vteřin než zareaguje
 4. 3-5 vteřin než zareaguje
 5. 2-3 vteřin než zareaguje
 6. 1-2 vteřin než zareaguje

Vyrovnanost:
Cca 1,5 až 2 metry od štěněte otevřete deštník a jemně jej položte na zem.

Schopnost reagovat na neznámý objekt. 
 1. Podívá se na deštník a běží k němu, snaží se do něj kousnout.
 2. Podívá se na deštník a jde k němu, očichává ho.
 3. Podívá se na deštník a jde ho prozkoumat.
 4. Sedí a sleduje deštník, ale nepřiblíží se k němu.
 5. Dává najevo malý nebo žádný zájem.
 6. Utíká pryč od deštníku.

 

Většinou 1.
Silně dominantní štěně. Silná vůle stát se vůdcem smečky a snadno se dá vyprovokovat ke kousnutí, predispozice k agresi vůči lidem a dalším psům. Vhodný pouze pro zkušené majitele, který s ním bude pravidelně pracovat. Nehodný k dětem a lidem slabé povahy nebo nedůsledným. Ideální policejní pes.

Většinou 2.
Dominantní štěně. Vůle stát se vůdcem, může být náročný na výcvik a mít tendenci kousnout, hodně sebevědomý. Nevhodný pro nezkušené majitele. Příliš vzpurný pro děti nebo starší majitele, nepříliš vhodný k dalším zvířatům. Potřebuje režim, výcvik a hodně tréninku. Po zkušeného majitele může být perfektní.
   
Většinou 3.
Štěně přátelské, připravené pracovat. Může být hyperaktivní a potřebuje hodně aktivity, učit se ale bude rychle a pracovat dobře. Bezproblémový vůči lidem i dalším zvířatům.  Perfektní pro mírně zkušeného majitele.

Většinou 4.
Štěně lehko ovladatelné a přizpůsobivé. Nejlepší volba pro začátečníka, výborný mazlík.  Jednoduchý na výcvik, klidný, pravděpodobně nebude příliš sebevědomé. Skvělý pro starší lidi i děti, ale před dětmi bude pravděpodobně potřebovat „ochránit“. 

Většinou 5.
Mimořádně submisivní štěně. Bojácný, plachý, potřebuje speciální zacházení. Při stresu bude mít tendence utíkat. Neznámí lidé nebo místa či povrch ho rozhodí, pravděpodobně bude mít reakci na střelbu a strach z bouřky. Při vítání může submisivně učůrávat. Potřebuje klidný domov bez větších změn, bez dětí. Skvělý pro starší, klidný pár. Pokud bude zahnán do kouta, může mít tendenci kousnout.

Většinou 6.
Samostatné, na člověku nezávislé štěně. Příliš nezávislý, nepotřebuje svého pána. Nemá zájem o práci s člověkem, je si svým vlastním pánem. Je obtížné navázat s ním vztah. Skvělý hlídací pes.Jste . návštěvník této stránky.
Právě teď online: